Blodtrycket & hälsokontroller

Det är viktigt att ta sina mediciner och gå på regelbundna läkarbesök.

Det som framför allt behöver kontrolleras är blodtrycket. Men det tas också blod- och urinprover för att mäta kreatinin, urea, kalium, kalcium, fosfat och mycket annat. Detta behöver man så klart inte hålla koll på själv. Men blodtrycket är enkelt att få undersökt och bedömt, och genom ett sunt leverne kan man bidra till att hålla det på låga och hälsosamma nivåer.

 

Nedsatt njurfunktion är betydligt vanligare än man tror

Regelbundna blodtryckskontroller och urinprovtagningar är Njurförbundets viktigaste frågor för att förebygga njursjukdom.

– Nedsatt njurfunktion är betydligt vanligare än man tror och en av tio svenskar uppskattas ha njurpåverkan. Även barn och ungdomar drabbas av njursjukdom. Om det upptäcks tidigt att någon har problem med sina njurar går det i många fall att bromsa sjukdomsutvecklingen, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

 

Vid en undersökning bland allmänheten (totalt 300 personer) som Njurförbundet har genomfört, uppgav 40 procent av de vuxna att det inte har lämnat något urinprov för test under de senaste fem åren. Bland ungdomar var svaret att de aldrig under hela sin skoltid fått lämna urinprov eller fått sitt blodtryck kontrollerat i samband med de obligatoriska hälsoundersökningarna.

– Detta bör införas omgående i skolhälsovården. Att ta regelbundna urinprov och blodtryckskontroller är små och mycket billiga insatser med potentiellt stora hälsovinster för våra barn och ungdomar, säger Håkan Hedman.