Njurskolor & Facebook

På många sjukhus finns njurskolor dit patienter och närstående kan anmäla sig. Man kan också vända sig till den patientorganisation som finns – Njurförbundet.

Njurförbundet har 14 regionföreningar som täcker hela landet. Inom förbundet finns även en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp. Njurförbundet arbetar för att ta tillvara njursjukas intressen på olika plan, men jobbar också för att knyta kontakter med patienter och närstående. På hemsidan finns också faktamaterial om njursjukdom att beställa.

Njurförbundet har även en grupp på Facebook. Gruppen har närmare 1000 medlemmar och är mycket aktiv. Där pågår diskussioner och det ställs frågor om allt från högt till lågt: Praktiska problem kring kläder när cystor är stora och magen putar, anklar och ben som svullnar och värker, känslor inför en transplantation, hur trötthet i samband med dialys kan hanteras och humoristiska inlägg om att den som läcker mycket äggvita får räkna med att det skummar när man kissar…

 

Det är enkelt att göra en intresseanmälan till gruppen:
www.facebook.com  Sökord: Njurförbundet.