Sluta röka

Att sluta röka är en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att förbättra sin hälsa och förebygga sjukdom. Det gäller även för den som vill bromsa sjukdomsutvecklingen vid cystnjurar. Kroppen och njurarna mår mycket bättre av ett rökfritt liv!

”Njurdagboken” är informationsmaterial för personer med njursvikt och som finns på nätet och i skriftligt format på sjukhusens njurkliniker. Mycket av innehållet i Njurdagboken är relevant även vid cystnjurar. Det gäller bland annat rökningens negativa inverkan på sjukdomen.

I Njurdagboken görs följande beskrivning av vad som sker i kroppen när man slutar röka:

  • Efter 20 minuter går blodtryck och puls ner till normal nivå och blodkärlen vidgas. Temperaturen ökar i händer och fötter.
  • Efter 8 timmar minskar kolmonoxidnivån i blodet och syrehalten blir normal.
  • Efter 24 timmar minskar risken för hjärtsjukdomar, som exempelvis hjärtinfarkt.
  • Efter 48 timmar börjar nervtrådarna sin återväxt och smak- och luktsinnet återgår till sin normala nivå.
  • Efter två veckor till tre månader förbättras blodcirkulationen och lungkapaciteten så pass mycket att det känns lättare att promenera. Konditionen ökar med 15 procent. Huden får tillbaka en friskare färg.
  • Efter en till 11 månader börjar nästäppa, hosta och andningssvårigheter som beror på rökningen att avta. Flimmerhåren återutvecklas i lungorna, vilket rensar dem och därmed minskar risken för infektion. Kroppens totala energi förbättras och tröttheten minskar. Många sover bättre än tidigare.
  • Efter ett år har risken för kranskärlssjukdomar halverats.
  • Efter fem år är risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning lika liten som för den som aldrig rökt.
  • Efter tio år har risken för lungcancer minskat med minst två tredjedelar.
  • Efter 15 år är alla sjukdomsrisker som man får av rökning nästan lika låga som för den som aldrig rökt.

 

Läs mer på Njurdagboken 

Läs mer på Sluta röka linjen