Att behandla cystnjurar

Det finns inga läkemedel som botar cystnjurar men det finns läkemedel som bromsar utvecklingen av cystor samt försämringen av njurfunktionen hos vuxna med ADPKD, den vanligaste formen av cystnjuresjukdom. Det gäller dem som är i vissa stadier av sjukdomen – CKD-stadie 1 till 4 med tecken på snabbt fortskridande sjukdom.

Behandlingen av cystnjurar inriktas mycket på att dämpa de symtom som sjukdomen för med sig. Det kan handla om tex högt blodtryck , kronisk och/eller akut smärta, upprepade urinvägsinfektioner (UVIs) och blod i urinen (hematuri). Högt blodtryck behandlas med en förändrad livsstil (mer motion och en balanserad kost) samt läkemedel. Kronisk och akut smärta behandlas med akupunktur, elstimulering och/eller läkemedel. Urininfektioner och hematuri behandlas med rikligt med vätska och läkemedel.

I dag finns även ett godkänt läkemedel som bromsar utvecklingen av cystor hos personer med cystnjuresjukdom som är i stadie 1 till 4 med tecken på snabbt fortskridande sjukdom. Detta läkemedel innehåller en aktiv substans som blockerar effekten av vasopressin, ett hormon som är involverat i bildandet av cystor och produktion av vätska i njurarna. Genom att blockera effekten av vasopressin bromsas utvecklingen av cystor, minskas symtom på sjukdomen och bildas mer urin. Behandling med läkemedlet måste noggrannt följas av specialistläkare.