Cystor tas sällan bort

Det är en vävnadsdefekt som gör att det bildas cystor (blåsor) i njurarna vid cystnjurar.

Cystorna växer långsamt i antal och storlek. Det kan röra sig om ett fåtal upp till 100-tals i vardera njuren. Storleksmässigt kan cystorna vara små men också väldigt stora (en decimeter i diameter) och en njure kan då väga upp till fem kilo. Cystorna innehåller vätska, ibland även blod.

Cystor kan även förekomma i andra organ än njurarna, till exempel lever, mjälte, bukspottkörtel och sädesblåsor.

Behandlingsmässigt finns inte mycket att göra. I undantagsfall kan cystor punkternas och tömmas eller tas bort, om de orsakar stor smärta, men det medför samtidigt en infektionsrisk. Dessutom är effekten oftast kortvarig eftersom cystorna snabbt fylls på igen.