Mayo-kliniken är världsledande
i forskning kring cystnjurar

Vid det anrika amerikanska forskningscentret Mayo Clinic i Rochester, Minnesota arbetar några av världens allra främsta forskare inom polycystisk njursjukdom.

Sedan 2010 finns där ett tvärfunktionellt forskningscentrum kallat Translational polycystic kidney disease (PKD) Center. Här samarbetar läkare och forskare inom genetik, fysiologi och molekylärbiologi med ett gemensamt mål – att bättre förstå sjukdomen och hur man på bästa sätt kan hantera och behandla den. Genom åren har forskarna gjort många nya och viktiga upptäckter som bidragit till ökad förståelse av sjukdomen. Dessa fynd har sedan legat till grund för många av de studier som just nu pågår både på centret och i andra delar av världen.

Det är ofta härifrån ny kunskap om polycystisk njursjukdom kommer, till exempel metoder för att ställa diagnos och metoder för att på bästa sätt följa sjukdomsförloppet över tid.

På senare år har så stora framsteg gjorts inom området att polycystisk njursjukdom nyligen utnämnts till ”ett av de hetaste och mest framstående forskningsområdena just nu” av National Institute of Health (den högsta medicinska myndigheten i USA).

 

Läs mer på forskningscentrets hemsida: www.mayo.edu

(Cystnjurar kallas på engelska för ADPKD eller PKD)