Njursvikt och dialys

Vid 55 års ålder behöver nästan hälften av alla patienter med cystnjuresjukdom dialys eller njurtransplantation för att överleva. Men det skiljer sig mycket från person till person hur snabbt njurarnas funktion försämras av sjukdomen.

Cystnjurar leder ofta till att njurarna slås ut och att personen drabbas av njursvikt som kräver dialysbehandling och transplantation av en ny njure. Men inte för alla. Det finns personer som avlider i hög ålder med sina cystnjurar och som aldrig fått njursvikt eller behövt dialys eller transplantation.

När njurfunktionen är nere på ungefär fem till tio procent måste de flesta påbörja dialysbehandling och/eller transplanteras. Med en dialysbehandling kan man till en del ersätta njurarnas uppgift att rena blodet på restprodukter och avlägsna vatten. Dialys kan genomföras på två sätt:

Påsdialys

Den egna bukhinnan används som filter för att avlägsna avfallsämnen och överskottsvätska. En särskild dialysvätska förs in i buken och får stanna där en tid. Den byts ut flera gånger om dagen, eller under natten med en påsdialysmaskin. Dialysen utförs hemma av patienten själv men med regelbundna besök på njurkliniken.

Bloddialys

Blodet filtreras och renas genom ett filter med hjälp av en speciell dialysmaskin. Man kan ha sin behandling på en dialysmottagning eller utföra den själv hemma. Hur ofta behandlingen måste göras varierar från två gånger i veckan till varje dag.