Smärta – molande eller skarp

Smärta kan ha flera orsaker och vara akut eller kronisk.

Kronisk smärta kan bero på ett ökat tryck i bukhålan till följd av allt fler eller större cystor. En del beskriver en dov och ihållande smärta som tros bero på sträckningar i cystväggarna och att de växande cystorna trycker på omkringliggande vävnad.

Akut smärta kan vara en följd av en urinvägsinfektion, njursten, ett trauma (hårt slag till exempel), hårt fysiskt arbete eller att cystor brister och blöder. Det senare brukar upptäckas genom att det kommer blod i urinen. Smärtan är koncentrerad till ländryggen och ut i flankerna, den kan sitta i under ett dygn upp till flera veckor.

Njurstenar kan ge mycket smärta som kan behöva behandlas med smärtstillande läkemedel. Eventuellt behövs en röntgenundersökning för att se om njurstenen är stor och måste tas bort. Det sker genom stötvågsbehandling som krossar njurstenen till mindre fragment som kan kissas ut.