Transplantation

Njurtransplantation kan göras vid cystnjurar, och innebär att en frisk njure från en annan människa opereras in i den njursjuke.

I vissa fall måste en njure tas bort för att den nya njuren ska få plats. Den friska njuren kan komma från en avliden person eller från en levande givare. Levande givare är oftast föräldrar eller syskon till den sjuke.

Transplantationer görs på utvalda kliniker i landet, och vid dessa kliniker finns särskilda koordinatorer som håller kontakt med de patienter som väntar på en transplantation. På respektive transplantationsklinik finns också en väntelista. Vad som i huvudsak avgör hur länge man måste vänta på en njure är blodgrupp, förekomst av vävnadsantikroppar och vävnadstyp. Väntetiden varierar, numera kan man i de flesta fall räkna med upp till två eller tre år.

Själva transplantationen sker under narkos och tar två till tre timmar. Den betraktas numera som en rutinoperation och patienten kan som regel åka hem 2-4 veckor efter operationen. Så länge den nya njuren fungerar – vilket sker i varierande antal år – krävs medicinering och kontroller.

Läs mer om transplantation:

Vårdguiden 1177

Njurförbundet

Njursamverkan