Urinvägsinfektion
– sök läkare för behandling

30-50 procent av patienter med cystnjurar har minst en urinvägsinfektion i livet.

Det är viktigt att söka läkare och få en infektion bekräftad så att antibiotika kan sättas in. Obehandlad urinvägsinfektion kan stiga upp i urinvägarna och infektera och skada njurarna.