Att ge bort en njure

I dag genomförs närmare 40 procent av alla njurtransplantationer med en njure från en levande donator. Den som ger sin ena njure är som regel en familjemedlem, men under senare år har även andra personer som står den njursjuke nära kommit i fråga som donator. Det behöver inte finnas biologiska band.

Knappt en tredjedel av dem som anmäler sig för donation blir godkända. Hos övriga har något hinder upptäckts vid den omfattande medicinska utredning som alltid görs av de som vill bli donatorer. Sådana hinder kan vara ett förhöjt blodtryck, diabetes, tumörer, en nedsatt njurfunktion, hjärtsjukdom, missbruk, psykiatrisk sjukdom eller kraftig övervikt. Den medicinska, och även psykosociala, utredningen kan ta flera månader.

 

fördjupning

Mer om njurtransplantation
– så går det till  

 

Detta händer för en donator vid en njurtransplantation

En transplantation med en levande givare planeras noggrant i förväg och båda kommer till transplantationsavdelningen ett par dagar före operationen. Om givarens och mottagarens blodgrupper inte passar ihop, måste mottagaren genomgå en speciell behandling innan den planerade transplantationen.

Njuren kan tas ut med titthålskirurgi eller en så kallad öppen operation. Då läggs ett snitt ovanför naveln fram till vänster eller höger revbensbåge och den ena njuren tas ut utan att påverka bukhinnan. Operation sker under narkos och både donatorsoperationen och njurtransplantationen görs samtidigt, men på två olika platser. Operationen tar några timmar och redan samma dag, eller dagen därpå, kan de flesta donatorer komma upp ur sängen. Då påbörjas en antibiotikabehandling för att förhindra infektion i operationssåret.

Efter donationen av en njure kompenserar kroppen förlusten genom att öka funktionen i den njure som är kvar. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer i samband med donation.

Läs mer om organdonation på
www.merorgandonation.se

www.eulod.org

www.njursamverkan.se