Våga be om hjälp

Att leva med cystnjuresjukdom kan innebära en stor omställning i livet, och det är lätt att känna sig ensam om sin situation. Ett sätt att komma vidare är att försöka acceptera och ta kontroll över situationen och aktivt delta i till exempel beslut om behandling och att göra de livsstilsförändringar man förmår. Och be om hjälp när det behövs.

Att be om hjälp innebär inte att man är svag eller förväntar sig att andra ska sköta allt åt en. Att be om hjälp kan innebära att kontakta sjukvården och att be närstående om stöd, råd eller hjälp med konkreta uppgifter. Det kan till exempel vara att be någon följa med på ett läkarbesök och hjälpa till att komma ihåg vad som sägs.

Det är viktigt för alla människor att ha ett nätverk omkring sig av riktiga vänner, människor som bryr sig och finns med i vardagen. Vissa perioder i livet kan arbetslivet och familjen ta mycket tid och kontakten med vänner bli mer sporadisk. Samtidigt är det viktigt att försöka vårda sitt nätverk av vänner, de människor som kommer finnas där även när arbetslivet lugnat ner sig och barnen flyttat ut. De människor som kan finnas där de dagar man inte orkar lika mycket som man är van vid.

Många har svårt för att be om hjälp. De vill inte vara till besvär, eller är rädda för att få ett nej. Varför nu det skulle vara så farligt när man tänker efter.

Att ta hjälp av andra och fundera över vilka personer i ens närhet som kan göra detta, handlar om att:

• Ta kontroll över sitt liv.
• Ha självförtroendet att få den hjälp som människor i ens närhet kan och vill ge, vid en tidpunkt som är rätt och på ett sätt som känns bra.
• Lära sig ta emot ett ”nej” utan att göra en stor sak av det. Ett nej betyder bara att det inte passar just den gången.
• Tänka på ömsesidighet, att ta emot och ge tillbaka av det du kan när det passar.