Fiona berättar
Fiona fick diagnosen cystnjurar redan som 17-åring. Idag lever hon med en donerad njure.