Tess berättar
Tess får styrka av att lära sig allt hon kan om cystnjurar. Kunskapen ger kontroll, säger hon.