Om Cystnjurar.se

Den här sidan har kommit till eftersom det inte finns så mycket information om cystnjurar
(polycystisk njursjukdom, ADPKD) tillgänglig på svenska.

Sidan vänder sig främst till patienter och anhöriga, men även till sjuksköterskor, läkare, dietister eller annan vårdpersonal som vill få lättillgänglig basinformation om sjukdomen. Sidan är framtagen av Otsuka, ett företag som utvecklar läkemedel och medicinteknik för bättre hälsa globalt. Företaget har sina rötter i Japan och namnet Otsuka betyder ”betydande milstolpe” på japanska. Vårt mål är att förbättra människors hälsa och livskvalitet genom att utveckla innovativ och välbehövlig behandling.I Norden arbetar Otsuka Pharma Scandinavia AB framförallt med att sälja och marknadsföra behandlingar för sjukdomar som berör hjärta-kärl, mage-tarm, endokrinologi och centrala nervsystemet.

Läs mer på företagets hemsida.