Hur fortskrider sjukdomen?

Hur länge kommer jag behålla en rimlig njurfunktion, och hur lång tid har jag av ”normalt” liv innan jag behöver dialys eller transplantation för att överleva? Tillhör jag kanske dem som kan klara mig hela livet utan att behöva dialys? Detta är frågor de flesta med cystnjurar oroar sig över.

Studier visar att vid 55-60 års ålder behöver nästan hälften av patienterna med cystnjurar dialys eller transplantation för att överleva. Samtidigt finns personer som kan leva hela livet utan att njurarna sviktar helt. Det är mycket olika hur snabbt sjukdomen fortskrider, och därmed hur snabbt njurfunktionen försämras. Högt blodtryck i tidig ålder, återkommande problem med urinvägarna (som urinvägsinfektioner, njursten eller blod i urinen), eller att ha släktingar som behövt dialys eller transplantation innan 60-årsåldern kan vara tecken på att sjukdomen fortskrider snabbt. Men det behöver inte vara så, sjukdomen ter sig olika från person till person. En normal njure är ungefär så stor som en knytnäve, och brukar väga cirka 150 gram. Vid cystnjuresjukdom kan njurarna vara stora som rugbybollar och väga flera kilo styck.

Det är svårt som patient att själv avgöra hur snabbt sjukdomen utvecklas. Däremot kan en läkare göra en bedömning för att avgöra om sjukdomen tycks ha ett snabbt eller långsamt förlopp. Bedömningen kan göras på olika sätt, men några viktiga delar som ofta ingår är mätning av njurarnas funktion, bedömning av njurarnas storlek i förhållande till åldern, om patienten har symtom som tyder på stora njurar (som smärta, problem med urinvägarna osv) samt information om hur sjukdomen utvecklats hos nära släktingar.