Påverkan på andra organ

Cystnjurar kallas för en njursjukdom eftersom det oftast är njurarna som påverkas mest, men det är egentligen en systemsjukdom som kan påverka även andra organ i kroppen. Det är dock ovanligt att själva funktionen försämras i andra organ än njurarna.

Lever

En del personer med cystnjurar får även cystor i levern. Om det bildas många cystor i levern kallas det för polycystisk leversjukdom. Cystornas antal och storlek kan leda till en form av tryckkänsla i övre delen av buken och tidig mättnadskänsla. Risken finns att cystorna brister och en liten blödning och cystinfektion kan uppstå. Med tiden blir ofta cystorna fler och större, men det är ytterst sällan att det leder till att leverns funktion försämras.

Åderbråck i hjärnans blodkärl (cerebral aneurysm)

Åderbråck i hjärnans blodkärl är ganska ovanligt, men förekommer hos ca 8 procent av de med cystnjurar. Åderbråcket är en onormal utvidgning av blodkärlen i hjärnan som riskerar att brista och skapa en hjärnblödning. Den som har en släkting med cystnjurar som drabbats av hjärnblödning löper ökad risk att själv drabbas. Läkaren bör då ta ställning till om vidare utredning med undersökningar bör göras.

Tarmfickor (divertiklar)

Ibland orsakar sjukdomen ”fickor” i tarmen. Dessa kan bli inflammerade, vilket kan leda till smärta, förstoppning eller diarré. Risken finns att det leder till en allvarlig infektion. Därför är det viktigt att söka vård vid tarmproblem.

Bråck

Cystnjurar kan öka risken för bukväggsbråck. Det kan upplevas som en känsla av tyngd eller smärta i buken och delar av tarmen kan bukta ut under huden. Risken finns att utbuktningen blir inklämd, vilket kan leda till tarmvred som brukar visa sig genom intensiv smärta (ofta i intervaller), illamående och kräkningar.