Så fungerar friska njurar

Njurarna är två bönformiga organ som sitter högt upp mot bukhålans bakre vägg, i höjd med nedersta revbensparet och på var sin sida om ryggraden. De är ungefär tolv cm långa, sex cm breda och tre cm tjocka. De väger hos en vuxen cirka 150 gram vardera.

Njurarna är livsviktiga organ som har till uppgift att rena blodet från restprodukter. Genom att de filtrerar blodet och utsöndrar urin med restprodukter, får de också en helt avgörande roll för att reglera kroppens salt- och vätskebalans. Grundprincipen för en fungerande njure är enkel: dricker du mycket vatten kissar du stora mängder utspädd urin. Dricker du lite vatten kissar du mindre, men urinen blir i gengäld mer koncentrerad eftersom njuren alltid måste se till att utsöndra de restprodukter som kroppen behöver göra sig av med. Njurarna producerar även hormon som påverkar, inte bara njurens egen funktion, utan hela kroppens.

Njurarna är livsviktiga organ som har till uppgift att rena blodet från restprodukter

Så länge njurarna fungerar som de ska hjälper de till att hålla ordning på salt- och vattenbalansen. De påverkar och kontrollerar även blodtrycket – både genom hur väl filtrationen fungerar och genom de hormon de tillverkar. Flera av de vanligaste blodtryckssänkande läkemedlen verkar just genom att påverka hur mycket vatten och salt som njuren kan utsöndra – kan man öka utsöndringen kan man ofta sänka ett förhöjt blodtryck.

Försämrad funktion märks sent

Om njurarna blir sjuka eller av annan anledning börjar förlora sin normala funktion hittar kroppen andra sätt för att kompensera för den försämrade funktionen. Ett sätt för kroppen att kompensera för en minskad filtration är att höja blodtrycket. Ett annat sätt är att bilda hormon som gör att urinvolymen blir större. Detta gör att kroppen kan fungera i stort sett ”normalt” under lång tid även om njurarnas funktion har börjat försämras. Många gånger tar det lång tid innan man upptäcker att det är problem med njurarna.

När njurens funktion blivit så pass försämrad att kroppen inte längre själv klarar av att kompensera för detta, krävs andra lösningar. En kan vara dialys, vilket innebär att blodet regelbundet renas genom en ”konstgjord njure”, eller egentligen ett utvändigt filter. Det går att leva med dialys i många år, men för många försämras läget ytterligare med tiden och då kan det krävas en njurtransplantation eftersom det inte går att leva utan njurarnas funktion.

Läs mer om dialys på 1177 Vårdguiden

Läs mer om njurtransplantation på 1177 Vårdguiden